Raport na temat wdrażania Dyrektywy 2002/14/WE

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przy Parlamencie Europejskim przygotowała sprawozdanie w sprawie stosowania Dyrektywy 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

W projekcie rezolucji znajduje się szereg zaleceń dotyczących usprawnień przepisów w poszczególnych krajach, skierowanych do władz krajów czlonkowskich. W Parlamencie trwa dyskusja. Parlamentarzyści skłaniają się do wezwania Komisji Europejskiej o dokonanie kompletnego przeglądu zapisów dyrektywy.

Poniżej załączono linki do dokumentów Parlamentu Europejskiego w języku polskim.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0146_/COM_COM(2008)0146_pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/751/751340/751340pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pa/748/748563/748563pl.pdf

Autor: H. Daszczyńska (2008-12-15)adres tej wiadomości: http://erz.solidarnosc.org.pl/art.php?id=217

Unia Europejska

Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników (VS/2008/0228) projekt realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w ramach linii budżetowej Komisji Europejskiej nr 04.03.03.03 „Informacja, konsultacja i partycypacja przedstawicieli przedsiębiorstw”