Zapraszamy na szkolenie dot. ERZ i Rad Pracowników

Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenie skierowane do członków ERZ z firm ponadnarodowych, dotyczące wykorzystywania przez związkowców potencjału ERZ, w ramach projektu wspołfinansowanego przez Komisję Europejską pt. „Europejskie Rady Zakładowe i Rady Pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników”, realizowanego przez Fundusz Gospodarczy.

 

Autor: H. Daszczyńska (2008-11-08)adres tej wiadomości: http://erz.solidarnosc.org.pl/art.php?id=215

Unia Europejska

Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników (VS/2008/0228) projekt realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w ramach linii budżetowej Komisji Europejskiej nr 04.03.03.03 „Informacja, konsultacja i partycypacja przedstawicieli przedsiębiorstw”