Negocjacje ws. utworzenia nowej ERZ po fuzji Suez i Gaz de France

W dniach 9-10 października odbyło się w Paryżu pierwsze spotkanie zespołu negocjującego porozumienie o utworzeniu ERZ w nowej supergrupie Suez/Gaz de France.

Połączenie tych 2 firm nastąpiło w lipcu 2008 r. po długim okresie burzliwych negocjacji z przedstawicielami pracowników na temat społecznych reperkusji tego procesu. W obydwu korporacjach istniały już wcześniej europejskie przedstawicielstwa pracowników. Ważne było, aby w sposób płynny doprowadzić do ich połączenia. Obecne spotkanie służyło uzgodnieniu z ponadnarodowym pracodawcą procedur i zasad finansowania negocjacji dotyczących powołania nowej ERZ. Zespół liczy 30 osób. Przewidziano w nim także miejsce dla przedstawiciela polskich pracowników. Korporacja Suez/GdF jest wiodącym europejskim producentem energii oraz dostarczycielem usług środowiskowych. Zatrudnia prawie 200 tys. pracowników w 40 krajach na 5 kontynentach. W Polsce jest między innymi właścicielem firm oczyszczania miasta działających pod marką SITA oraz elektrowni PołaniecAutor: SA (2008-10-14)adres tej wiadomości: http://erz.solidarnosc.org.pl/art.php?id=211

Unia Europejska

Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników (VS/2008/0228) projekt realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w ramach linii budżetowej Komisji Europejskiej nr 04.03.03.03 „Informacja, konsultacja i partycypacja przedstawicieli przedsiębiorstw”