2009-05-01

Konferencja finałowa projektu o ERZ


16 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Europeizacja stosunków przemysłowych w funkcjonowaniu Europejskich Rad Zakładowych i rad pracowników  -wymiana dobrych praktyk”. Zorganizowała ją Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przy wsparciu Funduszu Gospodarczego, w ramach projektu współfinansowanego ze środków linii budżetowej Komisji Europejskiej.

Debaty konferencyjne odbywały się w ramach 3 paneli tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony był prezentacji doświadczeń związanych z wypracowywaniem wartości dodatkowej przez struktury informacji i konsultacji funkcjonujące w firmach ponadnarodowych. Zaprezentowane zostały m.in. przypadki koncernów Heineken, Volkswagen oraz Gas de France.

W drugim panelu dyskusja skupiała się wokół wprowadzonych niedawno zasadniczych zmian w dyrektywie o ERZ oraz relacjach miedzy radami a reprezentacją związkową. Eksperci oraz przedstawiciele polskich i europejskich struktur związkowych debatowali nad szansami i barierami dialogu w firmach ponadnarodowych.

Podsumowaniem konferencji był panel, w którym przedstawiciele świata naukowego – prof. Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej i prof. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego, zastanawiali się nad wpływem europeizacji stosunków pracy na kształt dialogu społecznego na poziomie firmy w Polsce. Próbowano formułować prognozy oraz ocenić możliwe kierunki rozwoju ram stosunków pracy w naszym kraju.
Pokłosiem konferencji, w której uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli struktur NSZZ „Solidarność” , będzie broszura z tekstami wystąpień i referatami przygotowanymi przez ekspertów, zajmujących się problematyką ERZ.
 
Galeria
zdjęcia: Zdzisław Przydatek

                          

SA