2009-03-20

Debata nad odnowioną Dyrektywą o ERZ

Mimo że wciąż trwają prace translatorskie nad oficjalnym tekstem odnowionej Dyrektywy o ERZ, rozpoczyna się debata na temat skutków nowej regulacji. Zainicjuje ją konferencja odbywająca się w dniach 23 i 24 marca w Brukseli pod znamiennym tytułem: Czy lepsze prawo do informacji i konsultacji dla Europejskich Rad Zakładowych?

Będzie to okazja do wymiany poglądów między głównymi aktorami, burzliwych nieraz działań, które doprowadziły do zasadniczych zmian w obowiązującej od 1996 r. dyrektywie 94/45/WE. Obok liderów EKZZ oraz europejskich federacji branżowych w konferencji wezmą udział także europarlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej, naukowcy, a także praktycy - członkowie istniejących ERZ. Reprezentowani bedą także europejscy pracodawcy, a więc to środowisko, które najdłużej oponowało przeciwko modyfikacji obecnie obowiązujących przepisów. NSZZ "Solidarność" będzie preprezentowany przez Andrzeja Matlę, eksperta Działu Zagranicznego KK.

Program konferencji w j. angielskim

SA