2009-03-08

Negocjacje nad ERZ w koncernie GdF-Suez zmierzają do finału

Trwające od kilku miesięcy negocjacje nad utworzeniem Europejskiej Rady Zakładowej w Suez-Gas de France wydają się być bliskie pomyślnego zakończenia. Na początku marca odbyć ma się spotkanie Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego, na którym możliwe jest uzgodnienie ostatnich spornych kwestii, takich jak ilość spotkań ERZ oraz liczba członków rady.

 Według propozycji zarządu firmy ERZ miałaby się spotykać 2 razy w roku, natomiast jej sekretariat, składający się z 13 członków  - co miesiąc. Strona związkowa liczy jednak na poprawienie tej propozycji, a także na ustanowienie 3 wyspecjalizowanych grup roboczych w ramach  rady.

Suez-Gas de France jest jedną z największych firm energetycznych świata, powstałą w 2008 r. w wyniku fuzji 2 korporacji działających na europejskim  rynku dostaw gazu, energii elektrycznej i usług komunalnych. Gas de France był dotychczas kontrolowany przez państwo francuskie, natomiast Suez był spółką prywatną. W nowej firmie, zatrudniającej ok. 200 tys, pracowników, największym akcjonariuszem  (35% ) jest rząd francuski. Historia fuzji była bardzo burzliwa, między innymi ze względu na skuteczną jej blokadę przez ERZ w Gas de France, mającą na celu zabezpieczenie praw pracowników w procesie przekształceń. Koncern prowadzi zdywersyfikowana działalność w Polsce, obejmującą m.in. usługi komunalne (SITA, Asmbel) i elektroenergetykę (Elektrownia Połaniec).

SA