2009-01-14

NSZZ "Solidarność" wydał komentarz do ustawy o spółce europejskiej

Spółka europejska jest stosunkowo nową instytucją prawa wspólnotowego. Dlatego też wiedza na temat jej mechanizmów jest wciąż niewielka. Ponieważ pierwsi polscy związkowcy biorą już udział w negocjacjach dotyczących utworzenia takich spółek w oparciu o prawo innych krajów, Dział Branżowo-Konsultacyjny KK NSZZ "Solidarność" wyszedł z inicjatywą wydania komentarza do polskiej Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Publikacja ujrzała światło dzienne pod koniec 2008 r.

 Przygotowanie komentarza było możliwe dzięki współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta oraz grupą pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Warto dodać, że jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej ustawy. Z elektroniczną wersją publikacji można zapoznać się w dziale "Prawo". Zachęcamy także do lektury artykułu Szymona Pawłowskiego "Spółka Europejska", przybliżającego w przystępny sposób zasady tworzenia tych podmiotów gospodarczych (dział "Publikacje i dokumenty").

SA