2008-12-15

Szkolenie dla przygotowujących się do tworzenia ERZ i Rad Pracowników

Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. zaprasza na drugie już szkolenie skierowane do liderów związkowych dotyczące tworzenia Europejskich Rad Zakładowych i Rad Pracowników, które odbędzie się w dniach 12-14. 01. 2009 w Sopocie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Europejskie Rady Zakładowe i Rady Pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników” wspołfinansowanego przez Komisję Europejską. 
 

W załączeniu znajduje się zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy. 
 
 

Uwaga: pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na to szkolenie mają przedstawiciele związkowi z firm świeżo objętych działalnością istniejących ERZ lub przygotowujący się do negocjacji nt. utworzenia nowych  ERZ. 
 

Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Funduszu Gospodarczego:

Aleksandra Frydrych (058) 308 42 81

Karol Nosal (058) 308 43 78

e-mail: sekretariat@funduszS.com.pl

zaproszenie

formularz zgłoszeniowy