2008-11-08

Zapraszamy na szkolenie dot. ERZ i Rad Pracowników

Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenie skierowane do członków ERZ z firm ponadnarodowych, dotyczące wykorzystywania przez związkowców potencjału ERZ, w ramach projektu wspołfinansowanego przez Komisję Europejską pt. „Europejskie Rady Zakładowe i Rady Pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników”, realizowanego przez Fundusz Gospodarczy.

 

H. Daszczyńska