2009-05-01

Konferencja finałowa projektu o ERZ


16 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Europeizacja stosunków przemysłowych w funkcjonowaniu Europejskich Rad Zakładowych i rad pracowników  -wymiana dobrych praktyk”. Zorganizowała ją Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przy wsparciu Funduszu Gospodarczego, w ramach projektu współfinansowanego ze środków linii budżetowej Komisji Europejskiej.

Debaty konferencyjne odbywały się w ramach 3 paneli tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony był prezentacji doświadczeń związanych z wypracowywaniem wartości dodatkowej przez struktury informacji i konsultacji funkcjonujące w firmach ponadnarodowych. Zaprezentowane zostały m.in. przypadki koncernów Heineken, Volkswagen oraz Gas de France. więcej»

2009-03-20

Debata nad odnowioną Dyrektywą o ERZ

Mimo że wciąż trwają prace translatorskie nad oficjalnym tekstem odnowionej Dyrektywy o ERZ, rozpoczyna się debata na temat skutków nowej regulacji. Zainicjuje ją konferencja odbywająca się w dniach 23 i 24 marca w Brukseli pod znamiennym tytułem: Czy lepsze prawo do informacji i konsultacji dla Europejskich Rad Zakładowych? więcej»

2009-03-08

Negocjacje nad ERZ w koncernie GdF-Suez zmierzają do finału

Trwające od kilku miesięcy negocjacje nad utworzeniem Europejskiej Rady Zakładowej w Suez-Gas de France wydają się być bliskie pomyślnego zakończenia. Na początku marca odbyć ma się spotkanie Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego, na którym możliwe jest uzgodnienie ostatnich spornych kwestii, takich jak ilość spotkań ERZ oraz liczba członków rady. więcej»

2009-01-20

Nowy kształt Dyrektywy o ERZ wreszcie zaakceptowany!

Tuż przed grudniową przerwą świąteczną Rada Ministrów Unii Europejskiej zaakceptowała zmiany w Dyrektywie o europejskich radach zakładowych. Dzień wcześniej tego samego dokonał przeważającą większością głosów Parlament Europejski. Tym samym, po ponad 8-letnich wysiłkach związków zawodowych, udało się doprowadzić do zasadniczej modyfikacji tej ważnej regulacji. Stało się to jeszcze podczas prezydencji francuskiej, która przywiązywała wielką wagę do pozytywnego finału debaty wokół przyszłości ERZ.

Mimo początkowych napięć między europejską reprezentacją pracodawców a EKZZ, doszło ostatecznie, przy wsparciu francuskiego ministra pracy Xaviera Bertranda (na zdjęciu obok Komisarza UE Vladimira Spidli), do wypracowania propozycji kompromisowej, którą partnerzy społeczni postanowili wspólnie wspierać w dalszych pracach legislacyjnych. Umożliwiło to osiągnięcie konsensusu także w Radzie UE. Z jednym –możliwym do przewidzenia, wyjątkiem. Zmianom w dyrektywie przeciwstawiał się rząd brytyjski, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę tradycyjne obawy elit politycznych tego kraju wobec rozwoju europejskiej przestrzeni zbiorowych stosunków pracy. Ze względu na techniczne problemy z tłumaczeniem formalne przyjęcie nowej dyrektywy nastąpi na kolejnym spotkaniu ministrów pracy UE, przewidzianym na styczeń 2009. więcej»

2009-01-14

NSZZ "Solidarność" wydał komentarz do ustawy o spółce europejskiej

Spółka europejska jest stosunkowo nową instytucją prawa wspólnotowego. Dlatego też wiedza na temat jej mechanizmów jest wciąż niewielka. Ponieważ pierwsi polscy związkowcy biorą już udział w negocjacjach dotyczących utworzenia takich spółek w oparciu o prawo innych krajów, Dział Branżowo-Konsultacyjny KK NSZZ "Solidarność" wyszedł z inicjatywą wydania komentarza do polskiej Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Publikacja ujrzała światło dzienne pod koniec 2008 r. więcej»